Assessorament d’Instal·lacions i Equips d’Aire Comprimit

Reivex desenvolupa projectes d’Instal·lació d’Aire Comprimit i adapta les seves necessitats a tècniques que generin un resultat òptim.

Des de Reivex es presta l’Assessorament Tècnic necessari per la resolució de problemes relacionats amb els processos productius industrials, on es necessita l’ús d’Equips d’Aire Comprimit. Reivex treballa amb primeres marques del sector i uneix la seva experiència a la qualitat i coneixement en unitats de manteniment, conducció de fluids i canvis de secció, per oferir projectes claus en mà pels seus clients.