Instal·lacions Elèctriques Complementàries

A Reivex ens fem càrrec del disseny d’armaris elèctrics de protecció adequats al Reglament de Baixa Tensió. Subministrem i connectem els equips de les instal·lacions del client, siguin compressors de aire, equips de bombeig, senyals d’alarma o integrant sistemes de gestió.

Som experts en fer instal·lacions elèctriques complementàries. Instal·lant també els sistemes de refrigeració o sistemes frigorífics, per tal de disminuir la temperatura.