Sistema de Soldadura Orbital per a Canonades

La soldadura orbital és el mètode pel qual es solda de forma circular un element de manera cilíndrica fixa, o que pot ser fixat en algun tipus de suport (canonades, conductes, canonades hidràuliques, etc.)

Els materials en els quals es pot aplicar la soldadura orbital són:

  • Acer
  • Acer inoxidable
  • Titani
  • Alumini
  • Metalls basats en níquel
  • Coure
  • Dúplex

El sistema de soldadura orbital està compost per la font d’alimentació i el capçal de soldadura orbital. La font d’alimentació és la que brinda els paràmetres de control per a la soldadura, controla l’arc de corrent que permet la correcta fusió dels materials, a la vegada que controla la rotació del capçal orbital i l’emissió de gas en el moment de la soldadura.

L’equip de soldadura orbital transportable permet fer premuntatges al taller amb atmosfera controlada, i també utilitzar-la a l’obra per a tirades de canonada llargues i continues.