Materials

Inoxidable Soldadura TIG

La TIG és la tècnica de soldadura més utilitzada per a l’acer inoxidable de petits gruixos. Encara que té un menor rendiment que la MIG, no produeix temperatures tan altes del material i, d’aquesta manera, s’eviten deformacions.

Inoxidable Premsat

Les canonades d’acer inoxidable poden unir-se mitjançant el sistema de premsat, conegut internacionalment com a Pressfitting. Per realitzar la unió mitjançant premsat de les peces d’acer inoxidable són necessaris tres elements: el tub, les peces d’unió o accessori i la màquina de premsat.

Fe Din 2440 y Din 2448

Són tubs d’acer soldats, per a conduccions amb unions soldades o Victaulic segons requeriment del client.

PVC

El clorur de polivinil (PVC) és una resina sintètica obtinguda per mitjà de la polimerització del clorur de vinil. S’utilitza amb unions encolades i permet flexibilitat i lleugeresa, però no es recomana el seu ús en totes les aplicacions.

PE Electrosoldable

El PE Electrosoldable és un polietilè d’alta densitat que pot estar soldat a canonades de diferents materials. S’utilitza en instal·lacions de grans dimensions, per l’estabilitat del seu material, i en tirades llargues de canonada, degut a la seva rapidesa d’instal·lació.

PPR Termofusió

Les canonades de polipropilè es caracteritzen per la seva soldadura per termofusió en totes les seves peces i accessoris. Els tubs es fonen amb la peça fent-se una sola amb l’accessori. Això s’aconsegueix aplicant calor a les dues peces, utilitzant l’equip de soldadura per termofusió. Quan s’aconsegueix la temperatura idònia, ambdues parts es fusionen quedant unides en una sola.

Coure

El coure és un metall tou, mal·leable i dúctil, d’una alta conductivitat tèrmica i elèctrica.

PVDF

El Polifluorur de vinilidè (PVDF) és un material que pertany a la família dels polímers fluorats. S’utilitza, generalment, en aplicacions que requereixen alta resistència a àcids i bases a altes i baixes temperatures. També es fa servir per la seva resistència a l’envelliment i als raigs ultraviolats. La seva baixa temperatura de fusió ronda els 177°C, per això és més fàcil de transformar.

Acer Galvanitzat

El galvanitzat és l’aplicació d’una capa de metall sobre una altre electrolíticament. L’aplicació més habitual és la formació d’una capa prima de zinc sobre peces d’acer, amb l’objectiu de protegir-les de la corrosió causada per l’aigua, l’oxigen i altres elements.